Medlemsmöte-”Jämlik klimatomställning” och KPHP-kick off.

07 december
Kaliforniegatan Helsingborg

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Kallelser och handlingar skickas ut till medlemmar med registrerad epostadress i god tid före respektive möte.

Den här kvällen hälsar vi professor Markku Rummakainen från Lund särskilt välkommen som kommer att prata om Jämlik klimatomställning och vilka utmaningar men också möjligheter detta ger. Denna kväll kommer vi också att presentera hur det är tänkt att vi ska arbeta med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet inför valet 2022

Som vanligt bjuds det på fika och trevligt sällskap. Rösträtt, ifall votering skulle förekomma, har de som erlagt medlemsavgift i tid. Avprickning sker i dörren.

Välkomna!

facebook Twitter Email